Persoonlijke gegevens

Welkom op het aanvraagformulier voor New Music NOW Files! Vul onderstaande vragenlijst helemaal in en wees zo exact en compleet mogelijk. Onvolledig ingevulde en/of niet tijdig ingediende deelnameformulieren worden buiten beschouwing gehouden. We beginnen met je persoonlijke gegevens, vragen dan om je compositie te beschrijven, de uitvoering van het project, alsmede de audiovisuele productie, de begroting en tot slot de projectplanning.
 
Je hebt de mogelijkheid om je voortgang op te slaan en later verder te gaan. Onthoud wel dat het volledig ingevulde formulier bij ons binnen moet zijn vóór 8 september 2021. Om terug te gaan naar de website van Dutch Composers NOW, klik hier. De volledige beschrijving van New Music NOW Files kun je hier nog eens nalezen. Veel succes!

Account aanmaken, of inloggen in bestaand account

Maak een account aan, zodat je antwoorden automatisch worden opgeslagen. Doe dit alleen als je nog niets hebt ingevuld!

Wil je je voortgang opslaan, om op een ander moment verder te gaan? Scroll dan naar de onderkant van deze pagina, vul de CAPTCHA in en klik op ‘Voortgang opslaan’. Vervolgens dien je een account aan te maken. Hierna zijn je ingevulde gegevens opgeslagen in het door jou aangemaakte account. Klik aan het einde van elke sessie op 'Voortgang opslaan', je voortgang wordt namelijk niet automatisch opgeslagen, ook niet als je bent ingelogd.

Als je later terug wilt keren naar deze gegevens om verder te gaan met invullen, ga je terug naar dit formulier via de link op dutchcomposersnow.nl of op newmusicnow.nl en log je hierboven in in je account, via je de ‘Log in’-knop.

Let op: bovenstaande knop kan ook gebruikt worden om een account aan te maken vóórdat je begint met invullen. Doe dit echter alleen als je nog niets hebt ingevuld! Na het aanmaken van een account via bovenstaande knop wordt het formulier namelijk gewist. Als je al wel een gedeelte hebt ingevuld, kun je je voortgang opslaan door te klikken op de ‘Voortgang opslaan’-knop die tevoorschijn komt na het invullen van de CAPTCHA aan de onderkant van deze pagina.

Persoonlijke gegevens aanvrager
 +
De werkbijdrage wordt door Buma/Stemra overgemaakt op het opgegeven bankrekeningnummer, mits een kopie van de bankpas of bankafschrift en een kopie van een geldig identiteitsbewijs is opgegeven.
Buma/Stemra keert de toegezegde werkbijdragen uit en dit gebeurt op de bij Buma/Stemra bekende bankrekeningnummers. Hiervan kan niet worden afgeweken.
Nieuw Geneco
Ben je geen lid, maar wil je wel graag lid worden? Klik dan hier.
Andere beroepsvereniging
Uitgavecontract uitgever
Beschrijving aanvrager/componist
0/300 woorden
Hieronder kun je links naar enkele van je eerdere werken toevoegen, ter informatie voor de jury. Let op, upload hier alléén links naar specifieke werken of uitvoeringen van specifieke stukken, niet naar algemene sites, zoals je eigen website of je eigen YouTube-kanaal.
Toestemming en verklaringen
Toestemming verwerking persoonlijke gegevens. *
Promotie door Dutch Composers NOW *
Licentie *
Een voorbeeld van zo'n licentieovereenkomst vind je hier.
Voordat we je aanvraag in overweging kunnen nemen, moet je de deelnamevoorwaarden gelezen hebben en er expliciet mee akkoord gaan. Lees ze alsjeblieft goed door, vóórdat je de rest van dit formulier invult. De deelnamevoorwaarden vind je hier.
Deelname voorwaarden *
Buma/Stemra mag de steunmiddelen alleen uitkeren, als je in de afgelopen twee belastingjaren minder dan €200.000,- aan staatsteun hebt ontvangen. Vul daarom een zogenaamde de-minimisverklaring in upload die hieronder in pdf-formaat. Het formulier voor de-minimisverklaring vind je hier.
De-minimis *

Beschrijving project

0/100 woorden
0/500 woorden

Beschrijving compositie

0/300 woorden
Samenwerking
Met welke (co-)auteur(s)/tekstschrijver(s)?
+-
Toezegging
Toestemming

Uitvoering van het project

Het is de bedoeling dat je een audiovisuele registratie van je compositie gaat maken. De volgende vragen gaan over de uitvoering van je compositie, die je zal vastleggen. Daarna is er ruimte om de audiovisuele productie te beschrijven.
0/50 woorden
Welke uitvoerders werken mee? Denk aan muzikanten, dansers, kunstenaars, etc. (Vul naam EN functie/discipline in) *
+-

Audiovisuele productie van het project

De volgende vragen gaan over de audiovisuele productie van je project.
0/300 woorden
Wie werken er mee aan de audiovisuele productie? Denk aan technici, productieleiders, etc. (vul naam EN functie/discipline in)
+-

Projectbegroting

De gedeelte gaat over de begroting van je project. Klik hier voor het begrotingsformulier. Vul het formulier volledig in, sla het op onder vermelding van je naam en upload het ingevulde bestand vervolgens hieronder. Het is belangrijk dat je zorgvuldig te werk gaat. Al het geld dat je niet vóór 22 oktober 2022 heb uitgegeven op de manier die je hier beschrijft, zul je weer moeten terugbetalen. Voor een rekenvoorbeeld, klik hier.
 
Daarnaast geef je hieronder de totaalbedragen van de begroting op. Let erop dat deze bedragen corresponderen met je begrotingsformulier.
 
Vul alle bedragen in hele euro's in. Houdt rekening met de verschillende btw-tarieven die gelden. Zo zijn de meeste diensten en goederen belast met 21% btw, terwijl muzikanten veelal 9% in rekening brengen. Composities zijn vrijgesteld van btw. 
 
We bevelen je aan om de hoogte van de vergoedingen voor zowel jezelf, als voor de mensen met wie je werkt, vast te stellen in lijn met de Fair Practice Code en in lijn met de branchenormen. Betaal musici bijvoorbeeld volgens de gagenormen die zijn opgesteld door Sena. Kijk voor passende honoraria voor componisten naar de Honorariumtabel Compositieopdracht, opgesteld door Nieuw Geneco.
 
Let er op dat meerjarig gefinancierde ensembles, podia & festivals, die al op andere wijze overheidssteun ontvingen, uit eigen (steun)middelen dienen bij te dragen aan de uitvoering, presentatie en afname van de productie. De kosten die zij maken, worden niet gefinancierd uit deze regeling. Het is toegestaan de financiering van dit project met externe middelen aan te vullen, maar je dient dit wel aan te geven op je begrotingsformulier.

Als je btw-plichtig bent, heeft dit invloed op hoe je de begroting moet invullen. Kijk voor meer informatie naar de volledige beschrijving van New Music NOW Files en naar de rekenvoorbeelden.

Projectplanning

De volgende vragen gaan over je projectplanning. Vul zo exact mogelijk de data in waarop je verwacht de verschillende taken te verrichten. Ter informatie: de juryselectie wordt uiterlijk 1 november 2021 bekend gemaakt. Je hebt tot en met 1 juni 2022 de tijd om je project uit te voeren. De eindrapportage over je project vindt plaats tussen 1 juni en 1 oktober 2022.
Projectplanningsdata *
+-
Zorg ervoor dat je goed duidelijk maakt in welke periode je gaat componeren, in welke periode je gaat repeteren, en in welke periode je gaat uitvoeren en opnemen. Het moet duidelijk zijn wanneer de productie klaar is voor release.

Laatste opmerkingen

Je aanvraag is bijna compleet. Gebruik onderstaand veld voor eventuele vragen, algemene opmerkingen, etc. Om het formulier te versturen, vul je de CAPTCHA in en klik je op 'Verzend'.