Hợp tác đào tạo về sức khỏe hành vi– Đánh giá nhu cầu đào tạo và khảo sát cộng đồng năm 2021

Tổ chức Hợp tác Đào tạo Sức khỏe Hành vi (hay còn gọi là BHTC) được thành lập vào tháng 12 năm 2019 để cung cấp các khóa đào tạo về sức khỏe tâm thần và sức khỏe miễn phí cho cộng đồng Quận Cam, California. Chúng tôi muốn đề nghị bạn tham gia vào cuộc khảo sát này để giúp chúng tôi tiếp tục cung cấp các cơ hội đào tạo cho cộng đồng quan tâm và phù hợp với bạn, gia đình bạn và cộng đồng.
Vui lòng đánh giá mức độ quan tâm của bạn khi tham gia các khóa đào tạo liên quan đến sức khỏe tâm thần/sức khỏe hành vi:
Nhu cầu sức khỏe tâm thần / hành vi lớn nhất đối với bạn, gia đình bạn hoặc cộng đồng của bạn, khi liên quan đến các khóa đào tạo được cung cấp? Chọn tất cả câu đúng với bạn.
 Bạn/Gia đình bạnCộng đồng bạn
Đáp ứng nhu cầu sức khỏe tâm thần/hành vi của một người
Hiểu nền tảng văn hóa và nhu cầu của một người
Biết về các nguồn lực sức khỏe tâm thần/hành vi trong khu vực
Nhận các nguồn lực sức khỏe tâm thần/hành vi cần thiết
Vượt qua sự kỳ thị liên quan đến việc mắc bệnh tâm thần
Quản lý các triệu chứng sức khỏe tâm thần
Tư vấn/nguồn lực làm cha mẹ
Khác (vui lòng ghi rõ):
(Những) nhân khẩu bạn quan tâm muốn tìm hiểu thêm liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần/hành vi: Chọn tất cả câu đúng với bạn.
 
Bạn sẽ quan tâm đến chủ đề đào tạo sức khỏe tâm thần/hành vi nào? Chọn tất cả câu đúng với bạn.
 
*Sơ cứu sức khỏe tâm thần được định nghĩa là hiểu và phản ứng với các dấu hiệu của bệnh tâm thần và rối loạn sử dụng chất gây nghiện.
Hai (2) phương pháp học ưa thích hàng đầu của bạn là gì:
 
Mỗi loại hình đào tạo sau đây nên kéo dài bao lâu?
 1-2 giờ3-5 giờMột ngày
Trực tiếp/Gia sư
Hội thảo trên web/Trực tuyến
Tự học theo nhịp độ/Độc lập
Thực hành
Khác
Khi nào là thuận tiện nhất để bạn tham gia các khóa đào tạo? Chọn tất cả câu đúng với bạn.
 Buổi sángBuổi chiềuBuổi tối
Ngày trong tuần
Cuối tuần
Internet bạn truy cập có đáng tin cậy không?
Bạn có quyền truy cập vào máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng có tính năng video không?
Bạn muốn được hỗ trợ đào tạp bởi những loại chuyên gia nào? Chọn tất cả câu đúng với bạn.
 
Bạn nghĩ đâu sẽ là rào cản lớn nhất của bạn khi tham gia các khóa đào tạo về sức khỏe tâm thần/hành vi? Chọn tất cả câu đúng với bạn.
 
Đào tạo nên có sẵn những ngôn ngữ nào? Chọn tất cả câu đúng với bạn.
 
Vui lòng chọn ba (3) cách hàng đầu mà bạn muốn tìm hiểu về các khóa đào tạo sức khỏe tâm thần/hành vi hiện có.
 
Bạn bao nhiêu tuổi?
Bản dạng giới hiện tại của bạn là gì?
 
Xu hướng tính dục của bạn là gì?
Chủng tộc/dân tộc của bạn là gì?
 

Bạn có sẵn lòng cho phép chúng tôi theo dõi bạn trong tương lai để hỏi xem nhu cầu hoặc quan điểm của bạn có thay đổi không? Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin liên hệ của bạn bên dưới: