آموزش مشارکتی سلامت رفتاری – نیازسنجی آموزشی و ارزیابی جامعه 2021

آموزش مشارکتی سلامت رفتاری (معروف به BHTC) در دسامبر سال 2019 پایه گذاری شد تا به آموزش بهداشت و سلامت روان بپردازد. این مشارکت به صورت رایگان در انجمن Orange کالیفرنیا برگزار شد. ما از شما می خواهیم که در این نظرسنجی شرکت کنید تا بدین روش به ما در ایجاد و ارائه فرصتهای آموزشی به جامعه ی مرتبط با شما، خانواده تان و جامعه تان کمک کنید.

لطفا به میزان علاقه تان برای شرکت در آموزشهای مرتبط با سلاکت روان و رفتار رتبه دهید
بیشترین نیاز سلامت روان و رفتار برای شما، خانواده و جامعه تان که مرتبط با آموزشهای ارائه شده است، کدام است؟ تمامی گزینه های ممکن را علامت بزنید.
 شما/ خانواده تانجامعه تان
پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی فرد
درک نیازها و پیشینه ی فرهنگی فرد
آگاهی از منابع سلامت روان و رفتار در محیط
دریافت منابع مورد نیاز درباره ی سلامت روان و رفتار
غلبه بر ناهنجاریهای مرتبط با داشتن بیماری روانی
کنترل و مدیریت علائم بهداشت روان
منایع/ مشاوره های والدین
سایر
درمورد کدام گروه از مردم بیشتر علاقه مندید که در رابطه با سلامت روان/رفتار بیشتر بدانید؟ تمامی گزینه های ممکن را علامت بزنید.
 
درمورد کدام یک از مباحث آموزش سلامت روان و رفتار علاقه مند هستید؟ همه ی گزینه های ممکن را انتخاب کنید.
 
*کمک اولیه سلامت روان به معنای درک و پاسخگویی به علائم بیماری روان و اختلالات مصرف مواد است.
کدام یک از این روشها، از دیدگاه شما دو (2) روش برتر یادگیری محسوب می شوند:
 
هرکدام از انواع آموزشهای زیر چه مدت باید به طول انجامد؟
 2-1 ساعت5-3 ساعتیک روز
حضوری/ سخنرانی
وبینار/ آنلاین
خودآزمایی/یادگیری مستقل
عملی
سایر
چه زمانی برای شما راحت تر است که در این آموزشها حضور یابید؟ (تمامی گزینه های ممکن را علامت بزنید).
 شببعدازظهرصبح
روزهای کاری هفته
تعطیلات آخر هفته
آیا به اینترنت قابل اعتمادی، دسترسی دارید؟
آیا به کامپیوتر، تلفن یا تبلتی که قابلیت فیلمبرداری داشته باشد، دسترسی دارید؟
برای تسهیل کردن آموزش، دوست دارید با چه متخصصانی دیدار کنید؟ تمامی گزینه های ممکن را انتخاب کنید.
 
به نظر شما ممکن است بزرگترین موانعتان در شرکت در آموزشهای سلامت روان/رفتار کدام یک از موارد ذیل باشد. تمامی گزینه های ممکن را علامت بزنید.
 
چه زبانهایی بایستی برای آموزش اعضای جامعه تان در دسترس باشد؟ تمامی گزینه های ممکن را علامت بزنید.
 
لطفا سه روش برتری را که می خواهید از طریق آنها درباره ی آموزشهای سلامت روان/رفتار اطلاعات کسب کنید را انتخاب کنید.
 
چند سال دارید؟
هویت جسنیتی شما در حال حاضر چیست؟
 
گرایش جنسیتی شما چیست؟
ژاد/قومیت شما چیست؟?
 

آیا تمایل دارید که در آینده درباره ی تغییرات مرتبط با نیازها و نظراتتان از شما سوال کنیم؟ اگر بله، لطفا اطلاعات تماس خود را در ذیل ارائه دهید: